BARÇA

L'Audiència Nacional desestima el recurs de Piqué, que haurà de pagar 2,1 milions d'euros

El jugador havia presentat un recurs contra la decisió del tribunal econòmic administratiu

L'Audiència Nacional ha desestimat el recurs presentat pel futbolista del Barça Gerard Piqué contra una decisió del tribunal econòmic administratiu central que l'obliga a pagar 1.457.855,61 d'euros per una regulació tributària dels exercicis 2008, 2009 i 2010 i 678.012,59 addicionals en concepte de sanció.

Segons la sentència del 13 de maig del 2019, a la qual ha tingut accés l'agència Efe, l'Audiència Nacional ha desestimat el recurs contenciós administratiu presentat per Gerard Piqué contra la resolució dictada pel tribunal econòmic administratiu central, "pel concepte tributari impost sobre la renda de les persones físiques, exercici 2008-2009-2010, i contra l'acord de resolució del procediment sancionador de data 5 de juny de 2013 amb quanties d'1.457.855,61 euros i 678.012,59 euros respectivament".

Aquesta sentència, que obliga el futbolista a pagar 2,1 milions d'euros, és susceptible de recurs de cassació.