BARÇA

Un jutjat desestima la petició de Laporta per poder tenir accés a la Due Dilligence

El Barça ha comunicat que el jutjat de Primera Instància número 55 de Barcelona ha dictat una resolució per la qual es desestima la sol·licitud de la 'due dilligence' formulada per l’expresident Joan Laporta i l’exdirector general Joan Oliver.

Joan Laporta va presentar aquesta sol·licitud per defensar el seu honor en considerar que l'actual junta directiva el portava als tribunals en una "acció social de responsabilitat" basant-se en unes proves a les quals ell no tenia accés, proves que serien dins d'aquesta due dilligence. El jutge però, creu que el que vol fer Laporta és accedir al contingut d'aquesta per poder preparar millor la seva defensa.

El jutge desestima la sol·licitud en base a les següents consideracions:

1. La interlocutòria entén que “la part sol·licitant, ni en aquest escrit inicial, ni tampoc en la vista, ha concretat quines expressions concretes formulades en l’assemblea de compromissaris van lesionar aquells drets seus, ni tampoc quins dels particulars de la due dilligence que van ser exposats a l’assemblea de compromissaris van poder lesionar-los”.

2. El jutge no observa com “un document econòmic elaborat per tècnics independents, com és la due dilligence, ni la seva exposició a l’assemblea, hagin pogut vulnerar aquests drets dels sol·licitants”.

3. Tanmateix, el jutge entén que “la invocació pel senyor Laporta i el senyor Oliver a la interposició d’una futura demanda en defensa del seu honor i la seva imatge, no és més que un subterfugi, una estratègia o drecera processal per obtenir ràpidament la due dilligence per tal de poder combatre el seu contingut a través dels mitjans de comunicació afins, que penso que realment és del que es tracta”.

Ara, el jutge també recomana la modificació de l’article 26 dels Estatuts del club en virtut del qual la due dilligence “ha de tenir el caràcter de reservada, no pot ser divulgada i ha de romandre a les oficines del club” per tal de “donar més transparència informativa a la gestió econòmica de l’entitat”.

Més continguts de