ACB

Els seus precentatges de tir generen dubtes

'The New York Times' es qüestiona l'evolució de Ricky Rubio

Jonathan Givony, el president de Draft Express, recorda al text que el base del Regal Barça “ja té 20 anys. És cosa del passat el seu bon futur?”

Ricky Rubio és el protagonista d' un article a The New York Times en el qual Jonathan Givony es pregunta si la seva evolució s'ha estancat. El text analitza els baixos percentatges de tir del base del Regal Barça i anuncia que “han aparegut les primeres esquerdes” en la seva progressió.


“Ja té 20 anys. És cosa del passat el seu bon futur?”, es pregunta Jonathan Givony, el president de Draft Express, una de les pàgines internacionals especialitzades en el seguiment de futures promeses amb major prestigi.


El text recorda que Ricky Rubio haurà de decidir el seu futur, si marxa a l'NBA o es queda a Europa, abans que acabi l'actual temporada.

Més continguts de