Coronavirus

Un any més de beques d'alt rendiment i oxigen econòmic a les entitats

L'objectiu és que els programes esportius continuïn i que els clubs i les activitats esportives quedin com menys afectades millor per la pandèmia del Covid-19. Amb aquesta missió, la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física ha impulsat un paquet de mesures per compensar els perjudicis econòmics creats per la crisi del coronavirus en el conjunt del sector esportiu català, i contribuir a la seva recuperació un cop se superi la situació actual.

Entre les principals actuacions, destaca una línia de finançament directe de 10 milions d'euros entre l'Institut Català de Finances i el Consell Català de l'Esport destinada al teixit esportiu del país, a més de la garantia que continuaran les subvencions i les beques, amb flexibilitat en el període de convocatòria.

Obrir vies de crèdit

Amb l'objectiu d'oferir una millor liquiditat, la secretaria posa a disposició del teixit esportiu català la línia de finançament a través de la qual Avalis i l'Institut Català de Finances (ICF) avalen el 80% dels préstecs que atorguin les entitats financeres, les quals assumeixen el 20% del risc. Es tracta de préstecs a quatre anys amb el primer any de carència. Per als que no tinguin accés a crèdit, el Consell Català de l'Esport i l'ICF posen a disposició una línia de finançament directe de 10.000.000 euros per a operacions d'entre 20.000 euros i 300.000 euros amb carència del primer any i termini de retorn màxim de 5 anys.

Es mantenen les subvencions

Pel que fa als programes de subvencions previstos per a l'any 2020, la secretaria assegura que es mantindran i s'agilitzaran els procediments de convocatòries de subvencions de concurrència pública, i de subvencions nominatives corresponents als programes i línies de subvencions previstes a l'avantprojecte del pressupost 2020, sense esperar que el Parlament aprovació definitivament el pressupost de la Generalitat. Se suspèn el termini per donar compliment al tràmit d'acceptació atorgat a les entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions en tramitació, i se suspenen els terminis legalment fixats per a la presentació de la documentació justificativa d'aquelles entitats esportives beneficiàries que ja hagin percebut el 80% de subvencions corresponents als programes tramitats a l'empara de les resolucions vigents.

Un any més de beques ARC

Pel que fa als esportistes que formen part del programa d'Alt Rendiment Català (ARC) i a causa de l'ajornament dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio 2020, la secretaria prorrogarà el programa ARC fins al 2021, per garantir als 530 esportistes catalans adherits les mateixes condicions per intentar accedir als Jocs de Tòquio del 2021. Es calcula que l'aportació econòmica vorejarà els 9 milions d'euros, que s'afegiran als 36 que ja s'han invertit en el cicle 2017-2020.

La secretaria general de l'Esport i de l'Activitat Física continua treballant per impulsar un paquet de mesures addicionals i de caràcter estructural per crear els mecanismes de suport i ajuda econòmica a favor de les empreses i entitats esportives de Catalunya amb l'objectiu de superar la situació actual amb el mínim perjudici possible i, alhora, que puguin afrontar una futura recuperació amb garanties.