FUTBOL

Els socis compromissaris del Reial Madrid aproven els comptes del club

El pressupost per a la campanya 2011-2012 preveu que el club ingressi 480.200.000 que ajudaran a rebaixar un deute financer que s'ha reduït a 170 milions

Els compromissaris del Reial Madrid han aprovat els comptes del club corresponents a la temporada passada, en què va superar una xifra d'ingressos de 500 milions d'euros, així com el pressupost per a la campanya 2011-2012, que preveu ingressar 480.200.000 que ajudaran a rebaixar un deute financer que s'ha reduït a 170 milions.

946 vots a favor, cap en contra i set abstencions han donat llum verda a la liquidació del pressupost, la memòria, el balanç de situació i els comptes de pèrdues i guanys de 2010-2011, mentre que el pressupost per a la temporada 2011-2012 i el projecte d'activitats es va aprovar amb 941 sís, 1 no i 5 abstencions. També s'ha aprovat la proposta de quotes socials per a la temporada 2012/2013 amb 934 vots a favor, 12 en contra, i 4 abstencions.

El president blanc, Florentino Pérez, ha recordat que la xifra d'ingressos de l'exercici passat, 480.200.000 d'euros i que suposa un creixement del 8,6 per cent respecte a la temporada anterior, "és la més alta del món de la indústria del món de l'esport". "És una dada reveladora, de transcendència. El nostre lideratge econòmic és garantia que podem afrontar qualsevol desafiament", ha apuntat.

Pérez ha subratllat que el 9,8 per cent dels ingressos corresponen als socis, i ha afegit que aquests han crescut a un ritme anual del catorze per cent. Les dades econòmiques proporcionades pel club indiquen que el resultat d'explotació després d'amortitzacions puja un 5,9 per cent per situar-se en 46,9 milions d'euros, i el benefici abans d'impostos puja a 46,8 milions d'euros, un 51,2 per cent més que l'exercici anterior.

A més, el benefici net s'ha elevat a 31,6 milions es euros, un 31,7 per cent més que l'exercici passat, i el patrimoni net s'ha incrementat un 14,3 per cent fins a arribar als 251.100.000 d'euros. Les ràtios d'endeutament net sobre el resultat d'explotació han passat de 1,7 vegades a 1,1 vegades i el patrimoni net ha passat de 1,1 a 0,7 vegades.

Més continguts de