2019

Aprovat el calendari de festes laborals del 2019

Als dotze festius decidits pel Consell de Relacions Laborals s'hi afegiran dos dies més