Acord Social per a l'Amnistia i l'Autodeterminació