Albert Garcia Espuche

Els "enganys" del carrer Montcada

Espuche entra a les cases i explica qui hi vivia per demostrar que no era ni una via rica ni noble