Andreu Carranza

Una vida i una obra inspiradores

Han dedicat llibres a Verdaguer Isabel Clara-Simó, Sebastià Juan Arbó i Perejaume