Antonio Gramsci

El perquè de l’estat de confusió

L’autonomisme és ben mort, i el que hagi de venir encara no ha pogut néixer.

Dretes i esquerres a la terra del Procés

La ideologització guanya en detriment de la política