apocalipsi

Apocalipsi

La "seducció del desastre" és un nou mecanisme per fomentar la docilitat de les masses postmodernes