Art conceptual

Fina Miralles: "Per viure lliure has de tenir coratge"

Autoretrat