burofax

¿Recordarem més els 17 anys o el burofax?

Com que Messi no ha caminat pel costat salvatge de la vida, ens pensàvem que tindria un final feliç

Del burofax a les telenovel·les

Messi surt amb avantatge, però triar el burofax és una errada