CADA CASA, UN PERSONATGE

El llit que va salvar l’obra del poeta

Casa Museu Joan Maragall