carnet per punts

Bateria de canvis en les normes de trànsit: velocitat màxima, patinets elèctrics i enduriment del carnet per punts

La DGT redueix a 30 km/h la velocitat en vies urbanes d'un sol carril per sentit de la marxa