International Trial Watch

Els observadors internacionals creuen que el tribunal "tendeix" a escoltar només el relat de violència de l'acusació

International Trial Watch reitera que es manté la limitació de confrontar els testimonis amb vídeos

Els observadors alerten de testimonis “orquestrats” al judici

International Trial Watch destaca les declaracions mimètiques dels guàrdies civils

Els observadors internacionals recorden a la Fiscalia que "reunir-se, cridar i cantar" no és sedició

Insisteixen en denunciar que Marchena no permeti veure vídeos que confrontin amb els testimonis

Los observadores internacionales ven "falta de imparcialidad" de Marchena en el juicio

Ponen como ejemplo que el presidente de la sala hiciera una pregunta a Trapero