Màsters i Postgraus

Quins són els reptes actuals de la universitat catalana?

El nostre sistema universitari és un dels més competitius del sud d’Europa, però això no IMPEDEIX que encara hagi de treballar per continuar liderant els rànquings que analitzen la qualitat i l’especialització de la formació universitària

La internacionalització com a valor afegit

Cada cop hi ha més alumnes estrangers que fan una estada universitària al nostre país, que compta cada vegada més amb una oferta més àmplia d’Erasmus Mundus i amb un nombre més gran d’opcions de mobilitat perquè els d’aquí també provin sort fora de les nostres fronteres

Opcions que es multipliquen curs rere curs

El catàleg de màsters que ofereixen les universitats és cada cop més plural i especialitzat, fruit de l’evolució del mercat laboral i l’aparició en escena de noves opcions. Tot i això, hi ha clàssics com ADE, medicina i psicologia que es coronen any rere any com a reis dels màsters.

Perfils STEM i digitals, els més demandats

La Unió Europea preveu que es creïn 900.000 llocs de treball fins al 2020 relacionats amb el món digital i les TIC, unes posicions de vegades difícils de cobrir a causa de la manca d’un talent adient. Com cal que les universitats es reinventin i ampliïn el seu catàleg, en aquest context?

Titulacions amb un compromís especial

En una societat cada cop més compromesa socialment i mediambientalment, sorgeixen nous perfils professionals que empenyen la universitat a renovar el seu catàleg de màsters i postgraus

Ajuts per accedir a la universitat

El sistema de beques i subvencions públiques i de les mateixes universitats pot ajudar a sufragar l’alt cost que suposa cursar un grau, postgrau o màster al nostre país

Els perfils STEM, els més preuats

El conjunt de la comunitat educativa és conscient de la importància de fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre els joves, atesa la falta de professionals d’aquest tipus, tot i ser massivament requerits pel mercat laboral actual

Entorn digital i noves titulacions

En un entorn cada cop més digitalitzat, termes com ‘internet de les coses’, ‘ciberseguretat’, ‘Big Data’, ‘indústria 4.0’ i d’altres són cada cop més freqüents. Quins reptes suposa per als futurs professionals i, en conseqüència, per a la universitat?

Sectors amb un alt valor afegit

En un escenari global com l’actual, les necessitats socials i demogràfiques dibuixen nous escenaris que requereixen la creació o reciclatge de perfils professionals i, de retruc, formació a l’altura

El compromís, la competència més valorada

Per ajustar formació i qualificació és clau alinear missió del negoci i aspiracions dels joves

“El màster universitari ha de ser un espai per desenvolupar les vocacions investigadores”

Entrevista a Arcadi Navarro, Secretari d’Universitats i Recerca

“Ho tenim tot per generar i desenvolupar el talent”

Entrevista a Mercè Jou, secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)

Especialització elevada a la màxima potència

Tot i les múltiples motivacions que hi ha al darrere de cursar un màster o postgrau, el que sembla provat és que disposar d’una titulació de tercer grau incideix positivament en el mercat laboral

Clàssics vs. noves titulacions

Ja siguin clàssiques, generalistes, específiques, emmarcades en les noves tendències socioeconòmiques o en l’àmbit de la recerca, o els màsters habilitadors, el catàleg de titulacions de màsters i postgraus que ofereix la universitat catalana és immens

Vocació cada cop més internacional

En la seva cursa cap a l’atracció d’alumnat estranger, la universitat catalana disposa de moltes eines per facilitar l’acollida lingüística dels estudiants que venen

39 estudiants catalans cursaran estudis de postgrau a l’estranger amb la beca de La Caixa

Entre els 120 candidats seleccionats hi ha 35 barcelonins, tres gironins i un tarragoní

Quan cal un màster per poder exercir

Des de l’entrada en vigor del pla de Bolonya, hi ha determinades professions regulades que requereixen un postgrau habilitant per poder ser exercides

Creix l’ocupació dels graduats catalans

El darrer informe d’AQU Catalunya afirma que la taxa d’ocupació dels titulats catalans s’eleva fins a nivells previs a la crisi

Mobilitat universitària com a pol de competitivitat

Un dels beneficis de la irrupció del Pla de Bolonya en el nostre sistema universitari ha sigut l’augment i la millora de les opcions de mobilitat per als graduats i postgraduats del nostre país. Sens dubte, la immersió lingüística que han experimentat molts dels graus impartits a casa nostra ha servit per atraure més alumnes estrangers

La qualitat del sistema universitari català

Les universitats són les institucions més ben valorades de Catalunya segons els resultats del Baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO)

Estudiar un màster, aposta segura

Especialitzar-se, reciclar-se, endinsar-se en un altre àmbit, ampliar la xarxa de contactes, tenir l’oportunitat d’exercir la feina en un altre país o accedir a millors càrrecs. Aquestes són algunes de les motivacions per cursar un màster

< Anterior | 1 | 2 | 3 | Següent >

EDICIÓ PAPER 20/09/2020

Consultar aquesta edició en PDF