Nazif Mujic

Actors no professionals: una professió de risc?

Nazif Mujic, que va rebre l’Ós de Plata a Berlín, regala el premi a canvi de feina