Plegar gàbies

Plegar gàbies (i 4)

Plegar gàbies (3)

Una sèrie d'Aroha Travé amb color i fons de Rosa Codina

Plegar gàbies (2)

Una sèrie d'Aroha Travé amb color i fons de Rosa Codina

Plegar gàbies (1)

Una sèrie d'Aroha Travé amb color i fons de Rosa Codina