Reinaldo Arenas

Castro en la cultura: de la lloança a la ridiculització zombi

Escriptors, cineastes i artistes s’han aproximat al Comandante