remuneracions

El sou dels consellers de les empreses cotitzades es va disparar un 12% l'any passat

Només 12 empreses compleixen totalment el Codi de Bon Govern, les dones conselleres no arriben al 14% i més del 30% de les empreses no tenen representació femenina

El nou equip de govern d'Alcúdia gastarà més en sous que l'anterior

La despesa en retribucions augmenta uns 26.000 euros anuals

Els consellers de les empreses de l'Íbex-35 van cobrar 490.000 euros de mitjana el 2013

En una quarta part de les principals cotitzades espanyoles la presència de dones als consells d'administració és "escassa" o "nul·la"