repeteixi

Vodafone no entén un mail en català i demana al client que el repeteixi en un dels idiomes "disponibles"

La companyia va demanar a un usuari que havia fet una consulta en català per correu electrònic que la reformulés en un dels seus "idiomes  disponibles, com català, eusquera, gallec o anglès"