Ship2b

Un negoci anomenat ‘millorar la societat’

La Fundació Ship2B, reconeguda aquesta setmana amb el premi Ignasi Pujol, es consolida com a acceleradora de projectes socials

Xavier Pont

Cofundador i director general de Ship2b