taxa de congestió

Menys jutges i més casos: s’agreuja la saturació als jutjats catalans

Un de cada tres advocats suspèn el funcionament de l’administració de la justícia

Els efectes redistributius de la taxa de congestió

És sobre el vehicle privat que és prioritari actuar si es vol un efecte apreciable