EL NEGOCI DE L'EXPRESIDENT

La farmàcia de Bauzá facturà al Govern 889.586 euros durant l'any passat

Els ingressos per receptes de la Seguretat Social són lleugerament més alts que els de l'any anterior, quan eren molt superiors a la mitjana de Balears

L'expresident José Ramón Bauzá facturà l'any passat al Govern, quan encara n'era president i a través de la seva farmàcia ubicada a Marratxí, 889.586 euros per les receptes bonificades per la Seguretat Social, segons es desprèn de les dades facilitades pel nou Executiu al Parlament. D'aquesta quantitat, 117.508 foren abonats directament pels clients de la seva apotecaria per copagaments i els 771.977 euros restants anaren a càrrec de l'IB-Salut. Els 889.586 euros de facturació per receptes de l'any passat representen una quantitat lleugerament superior a la facturada l'any anterior, 886.510 euros.

La informació oferida ara per l'actual consellera de Salut, Patricia Gómez, respon a la petició feta pel vicepresident primer del Parlament, el també socialista Vicenç Thomàs, a través d'una pregunta parlamentària. Tant Vicenç com l'actual consellera de Serveis Socials, Fina Santiago (MÉS), han dut durant els darrers anys, mentre estaven a l'oposició, un control exhaustiu de la facturació de la farmàcia del llavors president Bauzá. Un control que Thomàs ha continuat.

Les dades aportades ara –que no revelen ni els beneficis ni la facturació per la resta de medicaments i productes sense recepta– són similars a les del 2013 tant pel que fa a facturació a l'IB-Salut com directament als usuaris, tot i que en els dos casos es produeixen lleugers increments. Una altra dada similar és la que afecta la retirada d'envasos, que també augmenta lleugerament, passant dels 57.430 als 59.815. Les dades del Govern no permeten una comparació amb les de la mitjana de farmàcies de Balears, però l'any anterior sí que es va saber que la farmàcia de Bauzá va facturar un 78% més que la mitjana (la mitjana fou de 449.481 euros el 2013 i la de Bauzá, de 886.510 euros) i, per tant, es pot pensar que la diferència es manté quan l'apotecaria de l'expresident augmenta lleugerament la facturació.

Aquesta comparació havia estat emprada per l'esquerra en el passat per destacar els elevats ingressos que l'apotecaria de Bauzá té de l'IB-Salut. Sovint, des de MÉS, s'ha vinculat aquesta situació amb el paper que hauria jugat Bauzá quan, essent tinent de batle d'Urbanisme de Marratxí, l'Ajuntament va propiciar modificacions urbanístiques perquè s'ubicàs una residència per a gent gran amb dependència a 500 metres de la seva farmàcia. Tot i que ara Thomàs ha demanat al Govern per la facturació de la farmàcia de Bauzá a pensionistes, Salut li respon que l'extracció de les dades per oficina de farmàcia no permet distingir entre pensionistes i actius.

Si bé la facturació de Bauzá amb el Govern l'any 2014 és similar a la del 2013, aquest any sí que va davallar de forma important (un 16%) respecte als 1.051.426 facturats el 2012, una situació que s'atribueix a l'entrada en vigor dels nous copagaments farmacèutics el setembre del 2012, perquè el número d'envasos de medicaments subministrats no varia en la mateixa proporció.