Els ajuntaments poden evitar que l'Estat convertexi els fars en hotels

L'Autoritat Portuària diu que és necessari el consens

L'oposició dels ajuntaments és suficient per evitar la conversió dels fars de les Illes en hotels. Així ho indicà l'Autoritat Portuària després de confirmar la paralització de la tramitació dels projectes als fars de Portocolom (Felanitx) i Muleta (Sóller). També ho especifica en l'escrit remès al Consistori felanitxer en què s'anunciava la mesura. El text argumenta que és "obvi" que es necessita tenir el consens de totes les institucions, "i entre aquestes, evidentment, de l'Ajuntament", per dur a terme el procés de licitació i explotació dels fars.

Pollença, Alcúdia i Llucmajor

Així doncs, els canvis en els equips de govern dels municipis on hi ha fars per als quals s'han presentat projectes podrien significar la suspensió de tots. A Mallorca, és el cas de Pollença, Alcúdia i Llucmajor. Els tres consistoris han passat d'estar governats pel Partit Popular a tenir un pacte de progrés.

A Alcúdia, on s'havia presentat un projecte per donar un ús el far d'Alcanada, el nou Consistori (El Pi i PSOE) no té constància de cap moviment per part de l'Estat respecte del tema. "En principi, personalment, no en som partidari", indicà el batle, Antoni Mir. En aquest cas, el projecte seria de més envergadura, ja que el far és en un illot. "Tal vegada s'hi hauria de construir un pont", explicà Mir. Malgrat que no ha transcendit quina empresa va presentar el primer projecte a l'Autoritat Portuària, sí que hi ha empreses que s'han interessat per la qüestió, com el Club de Golf Alcanada, segons fonts properes al Consistori.

A Pollença (Junts per Pollença i Unió Mollera), on es preveia treure a licitació el far de la Punta Avançada, tampoc no s'ha rebut cap comunicació referent a aquesta qüestió. En el cas de Llucmajor, on hi havia tres projectes per donar un ús hoteler al far, actualment hi governen PSOE, MÉS i El Pi.

Tramitació

El sistema mitjançant el qual l'Estat tramita aquests projectes és poc usual. La llei de Ports permet que s'adjudiqui l'ús hoteler sense un concurs públic previ. Això no obstant, el gran interès que han generat els fars de les Illes ha provocat que s'optàs per aquesta opció. De moment, només ha sortit a exposició pública el de la Farola, a Ciutadella. En el cas de Felanitx l'Autoritat Portuària s'havia posat en contacte amb l'Ajuntament per demanar-li l'opinió respecte d'aquesta qüestió el mes de novembre, sense que aquesta informació transcendís, tal com va indicar l'exbatle, Biel Tauler, durant el ple de març.

Malgrat que els fars són competència de l'Estat perquè estan dins el domini públic maritimoterrestre, les obres de reconversió en hotels necessitarien la llicència municipal.