À. CASTIÑEIRA I J. M. LOZANO
À. CASTIÑEIRA I J. M. LOZANO

I la veritat? I l’ideal?

En la seva obra Els espectres, Ibsen, en un moment que dos personatges han de prendre una decisió molt rellevant, fa que culminin la seva confrontació interpel·lant-se mútuament amb dues preguntes: un li...