Aleix Calveras

Aleix Calveras

Professor de la UIB

Una ecotaxa és injusta per a les rendes baixes?

És injusta una ecotaxa, bé sia als passatgers d’avions o als clients d’allotjaments turístics, pel major impacte que tindria en les persones de rendes baixes més que no pas en les de rendes altes? És injust...