Anna Martí Pellicer
Síndica de greuges de la Seu d’Urgell