Carlos Guàrdia Carbonell
Tinent d’alcalde de Serveis Centrals i Cultura a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell