La fragilitat dels ecosistemes

Fins avui hem parlat de 'running', natura i respecte al medi ambient; però la conjuntura financera que viu aquests darrers dies el meu país d’acollida m’obliga a traslladar-me a l'àmbit social i econòmic

Tot ecosistema únic i singular és alhora fràgil, i és per aquest fet, per les possibles debilitats, que ningú té dret a atacar-lo, més aviat al contrari, és responsabilitat dels seus habitants protegir-lo. Andorra no és pas un infant que necessiti protecció, és un país plenament adult, modern i amb unes característiques pròpies, com són la seguretat, la qualitat mediambiental i la renda per capita superior a molts dels seus veïns. Aquesta singularitat ha atret milers de residents que gaudim d’aquest paradís social de pau i seguretat. Un espai sobre el que en cap moment ningú té dret a atemptar-hi en contra amb males pràctiques financeres, que simplement busquen un enriquiment individual i personal, sense pensar en el mal que poden causar en aquest ecosistema.

Aquest és un sistema financer que per la seva naturalesa de petites dimensions és vulnerable, per això cal idear les estructures que ens defensin dels depredadors amb interessos personals, partidistes o nocius per al Principat.

Andorra està poblada de ciutadans, nacionals o residents com és el meu cas, que com va dir en Pep Guardiola, s’aixequen ben d’hora ben d’hora per tirar endavant no pas un somni, sinó una realitat, el país dels Pirineus. Un país singular, un país en pau, i un país on val la pena viure.

Si us plau, polítics, empresaris, treballadors, andorrans i residents, defensem amb seriositat i rigor el nostre entorn, un ecosistema únic.