Diana Pérez

Diana Pérez

Tancar per obrir

L’obertura de les carreteres, a principis del segle passat, va suposar per a Andorra l’inici de la penetració d’una massa important de turistes. I, paradoxalment, és el tancament al trànsit rodat d’una de...

El mi(ni)steri de la cultura

Molt s'ha parlat aquests dies del Ministeri de Cultura, però poc de cultura. Sovint penso en el baix interès que té la ciutadania per aquest afer i sobretot contrastat amb la baixa participació que...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | Següent >