La cultura, una bona inversió

Podem començar per plantejar-nos la possibilitat de convertir els béns patrimonials (museus i monuments) en autèntics i poderosos recursos al servei de les persones i també de l’educació

Podem enamorar els visitants amb la cultura? Sí, clar que es pot. És costós econòmicament, perquè suposa un desplegament de mitjans (materials i humans) important, però podem aconseguir que la gent arribi a considerar Andorra com a lloc de qualitat cultural.

Podem començar per plantejar-nos la possibilitat de convertir els béns patrimonials (em refereixo als museus i monuments) en autèntics i poderosos recursos al servei de les persones i també de l’educació. Cada vegada més, l’oci cultural és una manera popular d’ocupar el temps lliure. Segurament no serà rendible de manera directa, però pot ser un factor d’impuls econòmic, i pot arribar a ser un al·licient per al comerç també. La rendibilitat a llarg termini vindrà donada per una millora de la imatge pública d’Andorra, fonamentada en una ciutadania que comprèn, aprecia i respecta el patrimoni.

No m’atreveixo a afirmar que hi hagi una manca de voluntat per transformar aquests importants béns patrimonials en un instrument potent d’oci cultural dirigit a amplis sectors de la població. Els museus i els monuments són instal·lacions que atreuen molta gent pel seu alt valor emblemàtic i s’està produint un replantejament en el tracte que hem de donar al nostre patrimoni.

Però, per a fer comprensible i proper el patrimoni cultural es necessita una veritable voluntat política de potenciar-lo cap a la valorització social. És clar que no és una qüestió exclusivament de sensibilitat política ni de disponibilitat de recursos pressupostaris, perquè  hi ha formes molt imaginatives de finançament. Però s’hauria de donar prioritat a les estratègies de difusió, sense deixar de costat la investigació i la conservació.

I tot aquest esforç amb l’objectiu d’enamorar als visitants, que hauria de ser finalment la missió de la cultura en una destinació com la nostra.