ESTHER VERA
ESTHER VERA Directora de l'ARA

Macho alfa con tupé

Taparse los ojos para no ver la realidad no suele ser una buena estrategia. Tampoco lo es infravalorar al adversario. Estos ingredientes aparecen en la situación paradójica que vive la política...

Abocats a la ficció

La política catalana està en la quadratura constant del cercle. La setmana ha demostrat que és un esport de risc governar, fer pressupostos i preparar la campanya electoral alhora. Sobretot dins d’un govern...

Entregados a la ficción

La política catalana está en la cuadratura constante del círculo. La semana ha demostrado que es un deporte de riesgo gobernar, hacer presupuestos y preparar la campaña electoral a la vez. Sobre todo dentro...

Llarga vida al periodisme

La tempesta digital està portant llamps i trons al periodisme. Atrapats per la crisi econòmica i la crisi de model de negoci provocada per la revolució tecnològica del sector, els periodistes han vist els...

Larga vida al periodismo

La tormenta digital está causando rayos y truenos en el periodismo. Atrapados por la crisis económica y la crisis de modelo de negocio provocada por la revolución tecnológica del sector, los periodistas han...

Oriol Junqueras: “El Govern i l’Ajuntament de Barcelona haurien d’anar alineats”

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, té un paper rellevant en aquesta legislatura. Té competències clau sobre les iniciatives que han de garantir el procés i sobre el...

Apostolat a Madrid

Parla en to professoral, com si tingués fitxes mentals sobre els temes més diversos que van apareixent quan emergeixen les paraules clau en la conversa. Fitxes que abasten les disciplines humanístiques més...

Apostolado en Madrid

Habla en tono profesoral, como si tuviera fichas mentales sobre los temas más diversos que van apareciendo cuando emergen las palabras clave en la conversación. Fichas que abarcan las disciplinas...

Quixotescos

“Se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el celebro de manera que vino a...

Quijotescos

"Se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el celebro de manera que vino a...

Una qüestió (també) de temperament

Deien de Franklin Roosevelt que tenia una intel·ligència de segona, però un temperament de primera. No sembla el cas de Mariano Rajoy. El president del govern espanyol recorda aquell lord britànic al qual...

Una cuestión (también) de temperamento

Decían de Franklin Roosevelt que tenía una inteligencia de segunda pero un temperamento de primera. No parece el caso de Mariano Rajoy. El presidente del gobierno español recuerda aquel lord británico al...

A l’Everest millor amb oxigen

L’ambició de construir un nou país permet i exigeix l’ambició de repensar-ho tot. S’obren debats que permeten reflexionar sobre quines són les nostres febleses i com enfortir-nos en tots els camps des de...

Al Everest mejor con oxígeno

La ambición de construir un nuevo país permite y exige la ambición de repensarlo todo. Se abren debates que permiten reflexionar sobre cuáles son nuestras debilidades y cómo fortalecernos en todos los...

Pragmàtics i maximalistes

La política catalana, que s’ha adaptat els darrers anys a viure en la improvisació i el curt termini, sembla respirar cada cop que guanya una mica de temps. L’acceleració des de la sentència del Tribunal...

Pragmáticos y maximalistas

La política catalana, que se ha adaptado en los últimos años a vivir en la improvisación y el corto plazo, parece respirar cada vez que gana un poco de tiempo. La aceleración desde la sentencia del Tribunal...

Al·là beneeixi el rock&roll

Europa ha de triar entre abandonar-se o sobreviure. Trair-se definitivament o fer front a l’obscurantisme amb les úniques armes que tenim, les de la llum. L’objectiu dels terroristes no és només...

Alá bendiga el rock&roll

Europa tiene que elegir entre abandonarse o sobrevivir. Traicionarse definitivamente o hacer frente al oscurantismo con las únicas armas que tenemos, las de la luz. El objetivo de los terroristas no es sólo...

Fonaments o mà de pintura

“Metíoc fa de general, Metíoc supervisa els carrers, Metíoc supervisa el pa, Metíoc supervisa la farina, Metíoc troba remei a tot, Metíoc es farà un tip de plorar”. Plutarc, en el seu Consells sobre...

Fundamentos o mano de pintura

"Metíoco hace de general, Metíoco supervisa las calles, Metíoco supervisa el pan, Metíoco supervisa la harina, Metíoco encuentra remedio a todo, Metíoco lo va a lamentar". Plutarco, en su Consejos sobre...

El final de la pel·lícula

Crisi i immigració són paraules de suma explosiva. La complexa gestió de les onades migratòries ha sigut determinant en la construcció de la història i no és cap casualitat que la immigració sigui el tema...

El final de la película

Crisis e inmigración son palabras de suma explosiva. La compleja gestión de las olas migratorias ha sido determinante en la construcción de la historia y no es casualidad que la inmigración sea el tema...

Anna Gabriel i Inés Arrimadas, opinions creuades: "La política catalana, com la societat, és masclista"

INÉS ARRIMADAS: “Tenim un problema amb la maternitat, és un focus de desigualtat” Inés Arrimadas és la cap de l’oposició a Catalunya. Amb 34 anys va agafar el relleu a Albert Rivera (C’s). La seva feminitat...

Quanta, quanta feina (per a tots i totes)

Sóc sospitosa, com la majoria de dones visibles, d’ambiciosa, de tenir mal caràcter, d’estar en mans d’alguna intel·ligència -masculina, valgui la redundància-; culpable de no ser prou bona mare, de menjar...

Cuánto, cuánto trabajo (para todos y todas)

Soy sospechosa, como la mayoría de mujeres visibles, de ambiciosa, de tener mal carácter, de estar en manos de alguna inteligencia -masculina, valga la redundancia-; culpable de no ser suficientemente buena...

L’Europa insomne

Europa tenia un somni. Un continent en pau en el qual la prosperitat econòmica i comercial i una moneda comuna portarien a una progressiva integració política i social. Un continent on mercaderies, persones...

La Europa insomne

Europa tenía un sueño. Un continente en paz en el que la prosperidad económica y comercial y una moneda común llevarían a una progresiva integración política y social. Un continente donde mercancías,...

De beats i menjacapellans

Hi ha silencis que enverinen i destrueixen i paraules que violenten. Silencis que subtilment teixeixen comportaments col·lectius que es van construint a poc a poc, no només de la hipocresia justa i...

De beatos y comecuras

Hay silencios que envenenan y destruyen y palabras que violentan. Silencios que sutilmente tejen comportamientos colectivos que se van construyendo poco a poco, no sólo de la hipocresía justa y necesaria de...

La revolución tranquila

En su libro Autobiografía no autorizada, Jacques Séguéla, el gran publicista de la política francesa, explica que el que fue probablemente el mejor eslógan de la comunicación política en su país estuvo a...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Següent >