OPINIÓ

Mateo Isern... comparat amb qui?

Només hi ha una forma perquè Mariano Rajoy sembli un polític simplement de dretes: posar-lo al costat de José María Aznar, el cabdill ressentit que no podem imaginar si no és en efervescent maquinació contra un inventari inacabable de coses. Aquí, si volem reduir els elements d’avaluació a la capacitat política i a l’eficiència governamental, no ho tenim gaire fàcil. Per exemple, qui compares a José Ramón Bauzá? Qui compares a l’anterior consellera d’Educació, la no gens enyorada senyora Camps?

El mètode de valorar els governants en relació a un determinat referent ha menat a una curiosa neteja d’imatge de Mateo Isern, batle de Palma. Comparat amb José Ramón Bauzá, podria semblar destinat a deixar empremta per les seves qualitats. Quines? La resposta és sempre molt difosa: capacitat de diàleg, una vaga independència de criteri, bona voluntat... etc. Bones qualitats, efectivament, però de resultats difícilment avaluables.

El que sí que és perfectament avaluable en el seu cas és la reconeguda incapacitat de fer net a la Policia Local, deixant així la ciutadania immergida en una inquietud mala d’esbandir: si el batle reconeix la seva incapacitat, el missatge és clar: ens haurem de resignar a viure amb una policia tocada per la corrupció. No és correcte parlar d’una policia corrupta perquè en el cos hi ha corruptes: però com que aquests no ho duen escrit al front, el ciutadà no pot saber amb qui tracta. Aquesta és una de les herències de Mateo Isern.

Una altra és l’obscura indefinició de la seva derrota enfront de José María Rodríguez. Quina es la rel del seu enfrontament? El batle deu una explicació clara als ciutadans i fins ara ens l’ha negada, ens ha volgut embullar amb vaporosos excursos morals que creen confusió/inseguretat a la ciutadania.

Tot això, per no parlar de la seva plena assumpció de l’estratègia lingüicida del seu partit, que l’ha menat a la seva darrera nit de la cultura –la de Sant Sebastià– amb la quasi totalitat de la cultura del país donant-li l’esquena.

No, Mateo Isern no deixa bona memòria com a governant en general ni com a batle de Palma. Cal comparar-lo amb José Ramón Bauzá o amb José María Rodríguez perquè aparegui una qüestió de formes que l’afavoreix –és educat–, però els ciutadans, d’això, no n’hem de fer res.