Joan M. Tresserras

Joan M. Tresserras

Legitimize a new starting point

Independence is not the end; it is the instrument. Independence is not the ultimate goal; it is the method and the way to achieve it. Independence is not the point of arrival; it is the starting point....

Els que no tindran por de la llibertat

S’acumulen les presentacions de persones que encapçalaran candidatures a les eleccions municipals. Seran unes eleccions que, a cada lloc, estaran marcades per factors com l’experiència anterior de cada...

Thinking up the future

Drawers from old pieces of furniture, wardrobes in the attic, storage rooms and basements, boxes that fill garage shelves. The vertigo of inventorying, the demands of tidying up. Dust. Time that has...

Pensar en el futur

Calaixos de mobles antics, armaris a les golfes, racons de traster o de soterrani, lleixes de garatge plenes de capses. El vertigen de l’inventari, l’exigència de fer neteja. Pols. Temps transcorregut....

La llei electoral com a símptoma

Disposem d’una nova oportunitat per aprovar una llei electoral catalana. Que no s’hagi pogut fer abans indica que no hi ha hagut la mínima ambició política compartida. Que s’ha assumit, legislatura rere...

The roots of the present

With a modest and prudent, but convinced and confident smile, we adopt a new beat. And a new post 9-N calendar: first, the municipal elections in May; later, the Parliamentary elections in September. No,...

Les arrels del present

Amb un somriure modest i prudent, però convençut i confiat, adoptem el nou compàs. I el nou calendari post 9-N: primer, municipals de maig; després eleccions al Parlament al setembre. No; no hi ha una...

Els néts a la recerca del paradís

Els recomano un llibre: Un home que se’n va, de Vicenç Villatoro. És un llibre magnífic, de cocció lenta, al marge de les subordinacions que imposa l’actualitat més estrident. És, en primera instància, una...

Counter-current awareness

Impressive. So many people! How cool! The most highlighted characteristic of the civic movement for Catalan sovereignty is, without a doubt, its enormous capacity for mobilization and self-organization. The...

Consciència contra corrent

Impressionant. Quanta gent! Quina passada! La característica més subratllada del moviment cívic català per la sobirania és, sens dubte, l’enorme capacitat de mobilització i d’autoorganització. Les...

image-alt

An opportunity for the radical left

The electoral victory of Alexis Tsipras and his leftist coalition Syriza was effective and decisive, despite a continual rain of threats and warnings that fell on the Greek population throughout the...

Una oportunitat per a l’esquerra radical

La victòria electoral d’Alexis Tsipras i la seva coalició d’esquerres, Syriza, ha estat efectiva i contundent malgrat la pluja contínua d’amenaces i advertiments que va caure damunt la població grega durant...

Política concreta

La decisió de convocar les eleccions al Parlament el dia 27 de setembre, poc després de les eleccions municipals del maig, és transcendental per a la política catalana. Des de molts punts de vista. El cicle...

Consciència i estat d’ànim

No adoptem una ideologia, una identitat o una posició política d’un dia per altre. Més aviat, les anem desenvolupant durant tota la vida. Ordinàriament, les nostres filiacions i adscripcions són el resultat...

Ritme i trajectòria

Era la prioritat de la legislatura. Fer valer el dret a decidir. Calia donar més sentit social a l’acció de govern. Calia treure el màxim partit possible d’uns pressupostos migrats i insuficients. Calia fer...

Against hunger and cold

Happy Christmas. Good company. Days when we take stock and make resolutions. We look back with hindsight. We look forward with determined excitement and firm commitment. These days we admit that we are...

Contra el fred i la fam

Bon Nadal. Bona companyia. Dies de fer balanç i bons propòsits. De mirar enrere amb prou perspectiva. D’aventurar-nos endavant amb determinació il·lusionada i compromís ferm. Dies d’autoinculpar-nos de...

The dominant narrative

The analyses of the growth of pro-independence sentiment in Catalonia in the past few years have all agreed on the main triggering and dynamic forces. These are, in a more or less chronological order: the...

La narrativa dominant

Les anàlisis de l’efervescència de l’independentisme català d’aquests últims anys s’han mostrat molt coincidents a l’hora d’assenyalar-ne els principals factors desencadenants i dinamitzadors. Més o menys...

Visibilitat i representació

La possible convocatòria d’eleccions ha portat els principals líders polítics del pacte pel dret a decidir a precisar les propostes. Caràcter plebiscitari, generar un mandat democràtic per la independència,...

La construcció de la unitat

Oriol Junqueras ha formulat públicament, també, la seva proposta per avançar cap a la independència i la construcció d’un estat català. El pròxims dies en veurem els possibles efectes. Fa una setmana, va...

La construcció d’una majoria

El president Mas ha formulat la seva proposta. En tenia la potestat i la responsabilitat. L’ha presentat com una iniciativa personal, relegant el paper dels partits i del mateix Govern. Les reaccions...

image-alt

The "monotopic" is all topics

Pro-Spanish groups and leaders are clearly uncomfortable in a Catalan political debate centered on the sovereignty process. In spite of all the time that this exceptional stage has lasted, and the repeated...

image-alt

El “monotema” és tots els temes

Les formacions i els dirigents d’adscripció espanyolista es troben manifestament incòmodes en un debat polític català centrat en el procés sobiranista. Tot i el temps que fa que dura aquesta etapa...

image-alt

Canvi de cicle, nou mapa

L’èxit indiscutible del procés participatiu del 9-N ha tancat el cicle que justificava l’acord de legislatura. Tot i les seves limitacions, la jornada va prendre una dimensió formidable. I va projectar...

Un diumenge de novembre

Diumenge. 9-N. Votarem. No importarà el temps que faci. Ni els entrebancs sobrevinguts. Ni la infraestructura insuficient, malgrat els voluntaris. Ni la clara consciència per part de tothom del caràcter de...

A què esperem?

No han pogut evitar-ho. Semblava que aquesta vegada no envestirien, però ho estan fent. Saben que probablement és un error, però no han pogut evitar-ho. Obstruint-lo, reforcen el 9-N. Com més contundència...

De les ficcions a les accions

Walter Lippmann ( Public opinion, 1922) assenyalava com un greu problema de la democràcia que mai no s’hagués plantejat seriosament la falta de correspondència entre la realitat i les imatges mentals que...

Despullar gestos i metàfores

Quan votarem de debò? Aviat. Quan? Molt aviat. La tradició visionària autòctona és paral·lela a la de reculades polítiques. Com la imaginació arrauxada ha mantingut un equilibri inestable amb l’empatx de...

Superar la temptació anestèsica

Potser era inevitable. La proximitat de les hores decisives i les pressions havien de fer emergir automatismes latents, relegats per l’eufòria de la mobilització popular i els primers símptomes del gir...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Següent >