PÍNDOLA LEGAL

Eutanàsia fiscal

La setmana passada el Tribunal Suprem va dictar una importantíssima sentència en què es dóna via lliure a “l’eutanàsia fiscal”, tal com la va presentar el nostre soci Alejandro del Campo, o mort a efectes fiscals, que minora enormement els impostos a liquidar en aquells territoris, com les Balears, en els quals és possible un pacte successori, per transmetre béns en vida als fills. Els impostos a pagar en rebre una herència són molt inferiors a aquells derivats d’una donació entre familiars vius. Aquesta sentència equipara les dues situacions: la donació en vida a fills mitjançant un pacte successori i l’herència, per defunció. La Hisenda Pública es veurà molt afectada per aquesta nova possibilitat després de la sentència, però en definitiva s’acaba tractant per igual aquell familiar viu que rep o dóna algun bé amb aquelles herències per mort. Ara no cal ser malvats esperant la mort del teu familiar per pagar menys impostos i rebre l’herència; els teus pares segur que seran més feliços donant els seus béns en vida als seus fills sense que Hisenda es quedi un percentatge alt del seu patrimoni.

Si vols morir fiscalment però continuar vivint feliç en família a les Balears ja pots aplicar-te “l’eutanàsia fiscal”...