image-alt

JÚLIA MIRALLES DE IMPERIAL

Acabará el PSOE con el privilegio fiscal?

Una de las banderas de Pedro Sánchez para presentarse como candidato contra el PP fue destapar la lista de personas que habían mostrado capitales ocultos gracias a la amnistía de Montoro, compromiso que...

Acabarà el PSOE amb el privilegi fiscal?

Una de les banderes de Pedro Sánchez per presentar-se com a candidat contra el PP va ser destapar la llista de persones que havien mostrat capitals ocults gràcies a l’amnistia de Montoro, compromís que...

Esperant el verdader Gürtel

El passat mes de maig la sentència per corrupció que vinculava el Partit Popular i el grup Correa va fer-se coneguda entre l'opinió pública com el cas Gürtel. No obstant, es tractava només d'una peça de...