Liliana Arroyo Moliner
Liliana Arroyo Moliner
Doctora en sociologia, experta en transformació digital i impacte social, Esade