Liliana Arroyo Moliner

Liliana Arroyo Moliner
Doctora en sociologia, experta en transformació digital i impacte social, Esade