GLOSA

Més que mai!

Adéu, Llei de símbols, TIL...
Un temps va ser mal de creure,
i ara no voldria veure
un poble massa tranquil.
No necessit ser subtil,
ja que cal dir-ho directe:
després d'un govern infecte,
que ha estat el pitjor dels mals,
ara els moviments socials
hauran de marcar el trajecte.

Més que mai cal l'Assemblea
i mantenir el compromís
per poder enfortir la idea
i els fonaments del país.