GLOSA

Preocupació

Les presidències en joc
provoquen la controvèrsia.
Gairebé tots, per inèrcia,
no aturam d'atiar el foc.
No és que a mi m'importi poc
qui hi hagi al capdavant,
però és més interessant
perquè tot això es transformi
que aquest govern es conformi
amb un grup de gent brillant.

Observ, analitz i escolt.
I és per això que pas pena.
Don marge però l'escena
de moment no brilla molt.