GLOSA

Xelo, Xelo...

Fundació Jaume III,
el vostre punt estilístic
d'assessorament lingüístic
no és res més que un xinxer.
Xelo Huertas no vas bé
si ja comences a creure
que, en lloc de complir el teu deure,
tens un poder omnipotent.
Presidir el Parlament
és triar qui toca veure.

Si faig una fundació
de la llengua castellana
i vénc a fer el tarambana,
m'acceptaràs l'opinió.