GLOSA

La vila

Cada poble un món distint.
Tal vegada un món minúscul,
però amb impuls i amb múscul,
amb molt de seny i amb instint.
Perquè a cada laberint
li pertoca el seu trajecte
i cap norma tendrà efecte
dictada de tan amunt,
car un poble és un conjunt
no sotmès a cap precepte.

Perquè a un poble, per ventura,
la circumstància local
fa que un pacte antinatura
pugui ser el més natural.