image-alt

OPINIÓ

SEBASTIÀ SALAS

Criminalitzar-los

L’Institut d’Estudis Catalans defineix criminal com aquella persona culpable d’una infracció punible de caràcter greu. El mot adquireix un context negatiu, òbviament, per la pròpia naturalesa del...

De bons governants

Quan s’accedeix a un càrrec públic de caràcter electiu se generen una sèrie de responsabilitats annexes al lloc. A banda de la gestió pròpia de l’entitat o institució assignada, aquesta gestió s’ha de fer...

L’esperit Savonarollià

En aquest món líquid on tot està en permanent canvi i transformació, ens trobam amb una estratègia una mica curiosa. A l’hora de conformar o crear opinió pública, apel·lam als sentiments i emocions com un...