La platja vista pels nens del Campus de Periodisme de l'ARA

El 2017 en 50 imatges