Imatges dels carrers de Wuhan després del confinament

El 2017 en 50 imatges