Imatges del Món: d'Alemanya a França

El 2017 en 50 imatges