Imatges del Dakar a la sorra del Perú

El 2017 en 50 imatges