Imatges del món: del Japó a Síria

El 2017 en 50 imatges