Imatges del món: de Kuala Lumpur a Bamako

El 2017 en 50 imatges